کارت بازرگانی چیست؟و انواع آن

 
کارت بازرگانی چیست؟و انواع آن
در صورتی این قسمت را پر کنید که نمی خواهید فایل و متن مقاله را مقدار دهی کنید و مقاله شما در مکان دیگری قرار دارد. در این صورت URL مقاله خود را در این قسمت وارد کنید.

کارت بازرگانی چیست؟و انواع آن

مطابق قوانین گمرکی کشور،کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده ی آن،اعم از شخص حقیقی و حقوقی می تواند با داشتن آن،اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند.

در ایران تنها بازرگانانی می توانند در واردات و صادرات فعالیت نمایند که دارای کارت بازرگانی باشند.
این کارت توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط  باشند صادر می گردد.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.