ترخیص کاغذ

ترخیص کاغذ
کاغذ و انواع مختلف آن (کاغذ روزنامه، کاغذ تحریر ) از قبیل کالا هایی هستند که مصرف آن در بسیاری از کشور ها بالا است. روزانه صد ها تن کاغذ برای مصارفی چون چاپ روزنامه، کتاب، دفتر و … استفاده می شود. مصرف کاغذ در ایران بیشتر از تولید آن می باشد، به همین دلیل نیاز به واردات این کالا زیاد است.
با محول کردن ترخیص کالای خود به نوین ترخیص باقی از اولین مرحله که انجام ثبت سفارش کاغذ و اخذ مجوز های لازم واردات در وزارت بازرگانی و ثبت سفارش واردات در سامانه ثبت سفارش وزارت صمت و سامانه جامع تجارت ایران می باشد تا مرحله ترخیص کاغذ از گمرکات کشور، می توانید کالای وارداتی خود را در کمترین زمان و با حداقل هزینه در زمان معین تحویل بگیرید.

تماس با واحد فروش:

41534 021 داخلی 118